Seikkailulaakson varaus- peruutus- ja muut ehdot

Varausehdot

Annettu tarjous on voimassa kaksi viikkoa tarjouksen antamisesta. Varaukset vahvistetaan Seikkailulaaksolle ja samalla vahvistetaan valittu ohjelma, ajankohta ja osanottajamäärä. Alustavia varauksia ei ole tarjousvaiheessa tehty, joten palvelujen saatavuuden varmistamiseksi kannattaa varaus tehdä mahdollisimman nopeasti.

Tarjouksen hinnat sisältävät kaikki mainitut tilat, aktiviteetit ja ruokailut. Seikkailulaakso pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin, mikäli tarjouksen osallistujamäärä tai ajankohta muuttuu sekä oikeus alkoholijuomien anniskeluhintojen tuleviin muutoksiin. Mahdollisista hintojen muutoksista Seikkailulaakso ilmoittaa asiasta asiakkaalle.

Varausmaksu Seikkailulaaksolla on oikeus veloittaa yritysvierailta 10%:in varausmaksun, kuitenkin vähintään 300€, kun tilaus vahvistetaan. Varausmaksua ei palauteta. Hää- ja muut juhlavaraukset veloitetaan kokonaisuudessaan 14 vrk ennen tapahtuman alkua jos ei muuta olla kirjallisesti sovittu.

Ruokailu ja juomat Ruokajuomat ja muut tilaisuuden aikana nautitut virvokkeet sekä alkoholijuomat veloitetaan kulutuksen mukaan. Koko Seikkailulaakson alueella on täydet anniskeluoikeudet. Alkoholilainsäädännöstä johtuen Seikkailulaakson alueelle ei voi tuoda omia alkoholijuomia. Menu- ja juomavalinnat samoin kuin mahdolliset erityisruokavaliot tulee ilmoittaa Seikkailulaaksolle vähintään 14 vrk ennen tilaisuuden alkua.

Majoitus Majoittuessa tulee ilmoittaa kaikkien majoittuvien nimet, jotka kirjataan matkustajailmoitukseen (majoitusliikkeitä koskevien viranomaismääräysten mukaisesti). Majoitustilat ovat käytettävissä tulopäivänä klo 15.00, tilat on luovutettava lähtöpäivänä klo 10.00 mennessä ellei muutoin sovita. Tilattua huonetta pidetään varattuna tulopäivänä klo 18 saakka, ellei myöhemmästä tulopäivästä ole sovittu.

Peruutusehdot

Tilaajan aloitteesta peruuntuneesta tilaisuudesta peritään korvaus seuraavasti:

  • yli 28 vrk ennen tilaisuutta ei peruutusmaksua
  • 28-14 vrk ennen 25 % peruutusmaksu. mikäli emme saa peruutettua kapasiteettia myytyä uudelleen.
  • 13-3   vrk ennen 75 % peruutusmaksu. mikäli emme saa peruutettua kapasiteettia myytyä uudelleen.
  • alle 2  vrk ennen 100 % peruutusmaksu

Maksuehdot

Laskujen maksuaika on 10 pv netto. Huomautusaika on 8 päivää. Laskutuslisä on 2,50€.  Käteismyynnistä ei peritä laskutuslisää. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen                                                                                                                                        

Vastuut ja vastuun rajoitukset

Seikkailulaaksolle tulee etukäteen ilmoittaa asiakkaiden terveydentilaan liittyvistä riskitekijöistä. Seikkailulaakso noudattaa moottori aktiviteeteissä alkoholin suhteen nollatoleranssia. Jos asiakkaan terveydentila muuttuu ohjelman aikana, asiakas käyttäytymisellään vaarantaa itsensä tai muita osallistujia tai asiakas ei Seikkailulaakson arvion mukaan esim. kykene käsittelemään vuokralaitetta Seikkailulaakso pidättää oikeuden keskeyttää tai muuttaa tilatun ohjelma.

Seikkailulaakso pidättää myös oikeuden tarvittaessa perua, keskeyttää tai muuttaa tilatun palvelun/aktiviteetin kulkua, kestoa tai reittiä Force Majeure esteen vuoksi. Ylivoimaisena esteenä pidetään kaikkia sellaisia seikkoja, jotka ovat Seikkailulaakson vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, esim. tulipalon, vesivahingon, huonojen sääolosuhteiden, lakon, tms. tekijän vuoksi joka ei ole ollut ennakoitavissa.

Seikkailulaakso ei ole velvollinen hyvittämään aikaa, jonka asiakas menettää mahdollisen myöhästymisen takia.

Aktiviteetin, tilan tai majoituksen varaaja on vastuussa tilaisuudessaan olevien henkilöiden aiheuttamasta vahingosta. Ylimääräisten siivous- ja korjauskulujen osalta Seikkailulaaksolla on oikeus veloittaa kustannukset.

Asiakas on vastuussa kaikista vuokralaitteille aiheutuvista kolari-, törmäys-, tai muista vauriotapauksista. Kaikissa vahinkotapauksissa asiakas on velvollinen maksamaan Seikkailulaaksolle vakuutuksen omavastuuosuuden. Asiakas vapautetaan korvausvastuusta jos Seikkailulaakso saa täyden korvauksen aiheutuneista vahingoista vastapuolen vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta suoraan. Kaikissa Seikkailulaakson ajoneuvoissa on liikennevakuutus. Liikennevakuutus korvaa vastapuolelle ajoneuvolla aiheutetut sekä mahdolliset henkilövahingot.

Seikkailulaakso ei ole vastuussa aktiviteettien tai tilojen käyttäjälle aiheutuneesta välillisestä vahingosta. Välittömien vahinkojen osalta Seikkailulaakson vastuu on enintään puolet varauksen hinnasta ja kattaa vain ne vahingot, jotka aktiviteetin tai tilan varaaja näyttää Seikkailulaakson tuottamuksella aiheutetuksi.

Kirjalliset ilmoitukset

Kaikki näihin ehtoihin tai niiden mukaisen aktiviteetin tai palvelun käyttämiseen liittyvät ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti. Mahdolliset reklamaatiot on tehtävä yhden kuukauden kuluessa virheen tai puutteen havaitsemisesta. Laskutuksen osalta viimeistään laskussa mainittuna huomautuspäivänä.  

Sovellettava laki ja erimielisyydet

Seikkailulaakson toimintaan ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

SEIKKAILULAAKSON ARVOT JA ASIAKASLUPAUS

Seikkailulaakso tarjoaa yrityksille, yhteisöille ja yksityisille asiakaskohtaisesti toteutettuja, ainutlaatuisia ja elämyksellisiä kokous-, virkistys- ja tapahtumapalveluita. Palvelut tuotetaan saariston perinteitä kunnioittaen. Olemme aktiivinen, asiakaslähtöinen ja luova kumppani.
Asiakas on meillä aina keskipisteessä ja lupauksemme onkin kuunnella aina asiakkaan toiveet ja toteuttaa ne mahdollisuuksien mukaan.

Ympäristö on tärkeä osa Seikkailulaaksoa, niin asiakkaille kuin meille. Olemme tehneet useita toimenpiteitä pienentääksemme ja vähentääksemme upean saariston sekä muutenkin alueen luonnon rasitusta. Suosittelemme myös vieraillemme yhteiskuljetusta hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Muutenkin noudatamme toiminnassamme laatimiamme kestävän kehityksen ohjelmia.

Haluamme olla oman alamme edelläkävijä ja siksi haastamme itsemme jatkuvasti löytämään uusia ja parempia palvelumuotoja vieraillemme.

Tervetuloa upeaan Saaristoon!